SOSYAL VE EKONOMİK DURUM

Yerleşme 4 mahalleden oluşmuştur. Bu mahallelerde sosyal yönden bir farklılaşma gözlenmemektedir. Aile yapısı olarak çekirdek aile yapısı egemendir, ailede çocuk sayısı genellikle ikidir.

1950’li yıllarda gölün kurutularak arazi dağıtımı yapılmasından ve 1960’larda Bulgaristan göçmenlerinin yerleşmeye gelmesinden sonra nüfusta hızlı artışlar olmasına rağmen ilçe düşük bir nüfus artışına sahiptir. Son yıllarda ise nüfusta bir düşme gözlenmektedir.1990 yılında sayımda nüfusu 6000 iken 2000 Yılında yapılan nüfus sayımında nüfusu 5500 olarak belirlenmiş olup, 2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre 3270 olarak belirlenmiştir.

Beylikova’da yerleşme dokusu ise bahçeli tek veya iki katlı kerpiç ya da tuğla yapılar şeklindedir Ticaretin de yer aldığı merkez civarında ise çok katlı ve betonarme yapılara rastlanmaktadır.

NÜFUS :

Beylikova, kuruluşundan beri büyük yerleşim merkezi olma özelliği taşır. 1950’li yıllarda gölün kurutulup arazinin dağıtılmasıyla çevre köylerden Beylikova’ya önemli ölçüde göç olayı görülmüştür. Fakat bu göçü ilçe merkezinde tutmak zor olmuştur. Bu nedenle nüfus sabit kalmıştır. İkinci nüfus artışı ise ilçe olmasından sonra başlamıştır. Ancak son yıllarda şehre göç oranı oldukça önemli ölçüde artarak nüfusta azalma görülmüştür.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanına göre 2010 yılı İlçe toplam nüfusu 6.789 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 3270’i ilçe merkezinde 3519’u köylerde yaşamaktadır.

 

  • EKONOMİK YAPI

Beylikova ilçesi ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır.Tarım ve hayvancılığın tüm çalışanlar arasındaki oranı %44 ticaretin oranı ise %31’i bulmaktadır. Son yıllarda hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik kurulan işletmeler ile sanayi alanındaki gelişmeler hızlanmış ve süt toplama sisteminin yaygınlaşması ile de ulaşımda gelişmeler olmuştur.

Beylikova Porsuk Çayı kenarında bereketli topraklara sahip düz bir arazi üzerinde konumlanmıştır. 1952 yılında Çay kenarındaki göl arazisi kurutulmuş ve 1954 yılında da halka dağıtılmıştır. Son derece verimli olan bu arazilerde bugün en çok buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği ekilmektedir.

Ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanan yerleşmede aynı zamanda hayvansal üretimde gelişmiştir. Buna bağlı olarak süt ve süt ürünleri imalathaneleri ve ,deri işleme fabrikası, un fabrikası, tarım makineleri imalathaneleri kurulmuştur.

İlçede sütün tarihi Beylikova’nın tarihi kadar eskidir. Bu bölgede ki süt mandıraları Eskişehir Bölgesinde en eski mandıralar olup, bunlar: Aziz AYAZ Süt Mandırası, Sabih AVŞAR Süt Mandırası, Sütçü Rahmi SALGANER Mandırası, Şevki-Ersin ÖZEL Mandıraları bulunmaktaydı. Daha sonra değişen teknoloji ile bu mandıralar kapanmış yerlerine modern süt fabrikaları kurulmuştur.

Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sanayi Kuruluşları;

1-Anadolu SütTarım Kredi Süt Gıda Hayvancılık A.Ş; 15000 m2 kapalı alan üzerinde kurulmuş, günlük 150 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, bu fabrikada peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran son teknoloji ile işlenmektedir.

2-Danone Tikveşli Süt Fabrikası 1500 m2 kapalı alanda kurulmuş olup, şu anda üretim yapmamaktadır.

3-Dersan Deri Sanayi ; Beylikova’nın en eski sanayi kuruluşlarından olan, işletme l5000 m2 üzerine kurulu olup, yünlü süet, küçükbaş giysilik deri imalatı yapmaktadır. Deri Sanayiinin dünyada kullanılan en ileri teknolojiyi Beylikova’da kullanarak yıllık 600.000 adet teorik ve 350.000 fiili küçükbaş deri kapasitesine sahiptir. Son teknoloji ile kurulmuş arıtma tesisi bulunmaktadır. Ancak şu anda üretim yapmamaktadır.

4-Alkan Römork Sanayi; 500 m2 kapalı alan üzerinde kurulu olup,her türlü zirai aletin imalatını yapabilmektedir. Yıllık 500 römork imalatına sahip olan, işletmede 10 kişi çalışmaktadır.

İlçemizde daha evvel Mihalıççık yolu üzerinde bulunan 36 hektar alana besiciliğin gelişmesini sağlayacak 182 parsel üzerinde 1000’er m2’lik bir hayvancılık projesi ilave İmar Planı ile yaptırılmış olup, daha sonra bu bölgenin hayvancılık alanına yetmeyeceği bu alanın konut alanına açılması düşünülmüştür. Bunun için İlçemiz Ankara yolu üzerinde bir Besi Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmaya başlanmış yatırım safhasına getirilmiştir. Bununla birlikte Beylikova İlçesinde faaliyette bulunan 1 adet banka ile 177 adet ticari birim bulunmaktadır. Ayrıca Cuma günleri kurulan İlçemiz pazarına, Beylikova İlçesi dışından, çevre ilçelerden ve köylerden vatandaşlarımız gelerek ihtiyaçlarını gidermektedir. Eskişehir İlçelerinin en büyük pazarlarından biri de Beylikova’da kurulmaktadır. Bu pazarda sebze, meyve, kuru gıda, giyim, beyaz eşya, hırdavat vb. ürünler satılmaktadır.

Beylikova Depolama tesisi, ana gövde 4 adet sedde ve 850.000. m2 blanket kaplama sahasında oluşmaktadır. Ana gövde (Toprak+Kaya) seddeler ise homojen toprak dolgu tipindedir. Ana gövdenin temelden yüksekliği 37,14 m’dir.

Göl hacmi 78.168.000. m3’dür. Sulama sahası 117610 dönümdür. Sulama sahası Beylikova İlçesi ile 20 adet köyün arazilerini kapsamaktadır.

Bu proje bitirildiğinde ilçemiz tarım ve hayvancılığında büyük gelişmeler olacaktır.

  • İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Beylikova, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu için, yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Ağustos ayı sıcaklığı ortalaması 35 santigrat derecedir. En soğuk ay–20 santigrat derece ile Ocak ayıdır. Yıllık yağış miktarı ortalama 265-300 mm.dir. ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sis görülmektedir.

  • ULAŞIM OLANAKLARI VE ALT YAPI :

Beylikova İlçesinden Eskişehir’e ulaşım özel şirketlere ait olan otobüslerle sağlanmaktadır. Otobüsler her saat başı karşılıklı sefer yapmaktadır. Ayrıca yerleşmenin demiryolu ağı üzerinde olması nedeniyle, İstanbul, Ankara , İzmir ve Eskişehir’e olan bağlantılar tren ile sağlanabilmektedir. İlçemiz bu konuda şanslı ilçeler arasındadır. Her türlü ulaşım ve yük taşımacılığı Beylikova tren İstasyonundan yapılabilmektedir. Ayrıca Beylikova Karayolu da Ankara Asfaltına 22 km uzaklıktadır. Buradan Ankara-İzmir-Eskişehir’e ulaşım sağlanabilmektedir.

İlçemizde içme suyu şebekesi mevcut olup, kanalizasyon sistemi ise bulunmamakta olup, fosseptik çukurları kullanılmaktadır. Çöpler Belediyece toplanarak ilçenin kuzeydoğusunda ki alanda yakılmaktadır

MADENLERİMİZ :

İlçemiz mücavir sahası içersinde ve Akköprü Köyünde bulunan manyezit işletmeleri bulunmaktadır. Ayrıca Kızılcaören Köyünde dünyaca ekonomik öneme sahip, uranyuma eşdeğerde altından değerli toryum madeni üzerinde çalışmalar MTA tarafından devam etmektedir.

İlçemiz mücavir saha içersinde 2 adet maden ve taşa dayalı işletme bulunmaktadır.

Yukarı Çık

istanbul escort

escort istanbul

porno izle

mersin escort bayan ümraniye escort bayan