BİLGİLENDİRME

2010 YILI BRİFİNGİ

İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI

· TARİHÇE:

M.Ö.XII yy.da Anadolu ile birlikte Eti medeniyetini yaşayan Frigya Bölgesi. “Beylikova ve civarı bu bölge içindedir.” Aynı asrın sonlarına doğru Trak ve friglerin akınlarına maruz kalır. Traklar ilk defa M.Ö. 5 bin yıllarına kadar birinci Truva şehrini kurmuşlardır. Firigyalılar Tuna boylarından gelmişler ve boğazı geçerek birinci Truva şehrini yıkmışlardır.Ancak ikinci defa yeniden kurulmuştur. Friglerin en yaygın olarak yerleştikleri yerler. Sakarya mezrası idi. En önemli şehri Gordion Beylikova’ya yakın bir mevkiinde, Polatlı Yakınında ve Sakarya üzerindedir. Firigya halkı çiftçilikle geçimini sağlıyordu. Buna bağlı olarak; bir öküz kesene, bir saban tahrip edene idam cezası vermek gibi hukuki müeyyideleri vardı.

M.Ö. 606 yılında Lidyalılar, Anadolu ile Frigya Bölgesinde hakim olmuştur. M.Ö. 546 yılında İran Kralı Lidya’yı istila ederek Perslerin Hakimiyetine sokmuştur. Ancak bu devirde Eti Medeniyeti kalıntısı devam etmiştir. İran Sanatına bariz vasfı olan saray sanatı tesislerini Anadolu’da göstermişlerdir.

Fikir adet ve yaşayışta değişiklik yapan bir imparatorluk olarak Roma Devleti Sezar Devrinde Porsuk Nehri kıvrıntısında hakim olur. Fakat Roma devletinden kalma herhangi bir eser yoktur. Bunun sebebi ziraata elverişli olan yöremizde inşaata elverişli malzeme olmayışıdır. 11. yy.da Anadolu Selçuklu Devleti Kütahya ve Eskişehir ile birlikte bu bölgeyi de istila ederek Türk topraklarına katmış oldu. Selçuklu İmparatorluğu 1157 yılında Selçuklu Hükümdarı Sancar’ın ölümü ile parçalanmış ve bu sırada bir çok beylikler kurulmuştur. 1064 tarihinde Selçukluların eline geçen bölgede at ulaşım vasıtası olarak kullanılmakta ve at besleme bakım merkezi ve büyük bir ahır olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arazi bu iş için elverişlidir. Daha sonraları Orduya at yetiştirilen bir merkez olmuştur. Bundan dolayı Beylikova’ya önceleri Beylikahır denirdi.

1890 senesinde Ali Ağa, Topçu Süleyman ve Halil Ağa tarafından Beylikahır kurulmuştur. Bulgaristan’ın Belesetina kasabası ve çevresinden gelen pomakları Osmanlı padişahı buraya yerleştirmiştir.

 • İDARİ YAPI ;

Beylikova ilçesi 1930 Yılında Bucak Merkezi olmuş, 1955 Yılında Belediye kurulmuş, 1987 Yılında Beylikova İlçe Teşkilatı kurulmuştur. İlçede Köprübaşı, Ata Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesi adı altında 4 mahalle 21 köy mevcuttur. İlçemize bağlı 21 köy ve ilçemize uzaklıkları şöyledir;

 

 

HALİLBAĞI KÖYÜ 12 km AKGÜNEY KÖYÜ 9 km
UZUNBURUN 10 km PARSİBEY KÖYÜ 5 km
YENİYURT KÖYÜ 13 km YALINLI KÖYÜ 18 km
DOĞANOĞLU KÖYÜ 18 km İKİPINAR KÖYÜ 10 km
AŞAĞIDUDAŞ KÖYÜ 19 km EMİRCİK KÖYÜ 5 km
YUKARIDUDAŞ KÖYÜ 21 km AKKÖPRÜ KÖYÜ 3 km
AŞAĞIİĞDEAĞACI KÖYÜ 7 km OKÇU KÖYÜ 21 km
YUKARIİĞDEAĞACI KÖYÜ 17 km DOĞRAY KÖYÜ 12 km
GÖKÇEAYVA KÖYÜ 22 km İMİKLER KÖYÜ 15 km
SULTANİYE KÖYÜ 7 km KIZILCAÖREN KÖYÜ 19 km
SÜLEYMANİYE KÖYÜ 15 km

 

İlçe Merkezinde, 1988 Yılından sonra resmi daireler teşkilatlanarak, İlçemizde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlçemizde Sağlık Durumu; İlçemizde bir sürekli sağlık birimi (Toplum Sağlığı Merkezi) olup, kendi binasında ilçe ve köylerine hizmet vermektedir. İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezinde) 1 diş ünitesi l röntgen cihazı her türlü tıbbi cihaz bulunmaktadır.

SOSYAL YAPI :

Yerleşme 4 mahalleden oluşmuştur. Bu mahallelerde sosyal yönden bir farklılaşma gözlenmemektedir. Aile yapısı olarak çekirdek aile yapısı egemendir, ailede çocuk sayısı genellikle ikidir.

1950’li yıllarda gölün kurutularak arazi dağıtımı yapılmasından ve 1960’larda Bulgaristangöçmenlerinin yerleşmeye gelmesinden sonra nüfusta hızlı artışlar olmasına rağmen ilçe düşük bir nüfus artışına sahiptir. Son yıllarda ise nüfusta bir düşme gözlenmektedir.1990 yılında sayımda nüfusu 6000 iken 2000 Yılında yapılan nüfus sayımında nüfusu 5500 olarak belirlenmiş olup, 2010 yılı ADNKS sonuçlarına göre 3270 olarak belirlenmiştir.

Beylikova’da yerleşme dokusu ise bahçeli tek veya iki katlı kerpiç ya da tuğla yapılar şeklindedir Ticaretin de yer aldığı merkez civarında ise çok katlı ve betonarme yapılara rastlanmaktadır.

NÜFUS :

Beylikova, kuruluşundan beri büyük yerleşim merkezi olma özelliği taşır. 1950’li yıllarda gölün kurutulup arazinin dağıtılmasıyla çevre köylerden Beylikova’ya önemli ölçüde göç olayı görülmüştür. Fakat bu göçü ilçe merkezinde tutmak zor olmuştur. Bu nedenle nüfus sabit kalmıştır. İkinci nüfus artışı ise ilçe olmasından sonra başlamıştır. Ancak son yıllarda şehre göç oranı oldukça önemli ölçüde artarak nüfusta azalma görülmüştür.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Veri Tabanına göre 2010 yılı İlçe toplam nüfusu 6.789 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 3270’i ilçe merkezinde 3519’u köylerde yaşamaktadır.

 • EKONOMİK YAPI

Beylikova ilçesi ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır.Tarım ve hayvancılığın tüm çalışanlar arasındaki oranı %44 ticaretin oranı ise %31’i bulmaktadır. Son yıllarda hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik kurulan işletmeler ile sanayi alanındaki gelişmeler hızlanmış ve süt toplama sisteminin yaygınlaşması ile de ulaşımda gelişmeler olmuştur.

Beylikova Porsuk Çayı kenarında bereketli topraklara sahip düz bir arazi üzerinde konumlanmıştır. 1952 yılında Çay kenarındaki göl arazisi kurutulmuş ve 1954 yılında da halka dağıtılmıştır. Son derece verimli olan bu arazilerde bugün en çok buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği ekilmektedir.

Ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanan yerleşmede aynı zamanda hayvansal üretimde gelişmiştir. Buna bağlı olarak süt ve süt ürünleri imalathaneleri ve ,deri işleme fabrikası, un fabrikası, tarım makineleri imalathaneleri kurulmuştur.

İlçede sütün tarihi Beylikova’nın tarihi kadar eskidir. Bu bölgede ki süt mandıraları Eskişehir Bölgesinde en eski mandıralar olup, bunlar: Aziz AYAZ Süt Mandırası, Sabih AVŞAR Süt Mandırası, Sütçü Rahmi SALGANER Mandırası, Şevki-Ersin ÖZEL Mandıraları bulunmaktaydı. Daha sonra değişen teknoloji ile bu mandıralar kapanmış yerlerine modern süt fabrikaları kurulmuştur.

Tarım ve Hayvancılığa Dayalı Sanayi Kuruluşları;

1-Anadolu SütTarım Kredi Süt Gıda Hayvancılık A.Ş; 15000 m2 kapalı alan üzerinde kurulmuş, günlük 150 ton süt işleme kapasitesine sahip olup, bu fabrikada peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran son teknoloji ile işlenmektedir.

2-Danone Tikveşli Süt Fabrikası 1500 m2 kapalı alanda kurulmuş olup, şu anda üretim yapmamaktadır.

3-Dersan Deri Sanayi ; Beylikova’nın en eski sanayi kuruluşlarından olan, işletme l5000 m2 üzerine kurulu olup, yünlü süet, küçükbaş giysilik deri imalatı yapmaktadır. Deri Sanayiinin dünyada kullanılan en ileri teknolojiyi Beylikova’da kullanarak yıllık 600.000 adet teorik ve 350.000 fiili küçükbaş deri kapasitesine sahiptir. Son teknoloji ile kurulmuş arıtma tesisi bulunmaktadır. Ancak şu anda üretim yapmamaktadır.

4-Alkan Römork Sanayi; 500 m2 kapalı alan üzerinde kurulu olup,her türlü zirai aletin imalatını yapabilmektedir. Yıllık 500 römork imalatına sahip olan, işletmede 10 kişi çalışmaktadır.

İlçemizde daha evvel Mihalıççık yolu üzerinde bulunan 36 hektar alana besiciliğin gelişmesini sağlayacak 182 parsel üzerinde 1000’er m2’lik bir hayvancılık projesi ilave İmar Planı ile yaptırılmış olup, daha sonra bu bölgenin hayvancılık alanına yetmeyeceği bu alanın konut alanına açılması düşünülmüştür. Bunun için İlçemiz Ankara yolu üzerinde bir Besi Organize Sanayi Bölgesi oluşturulmaya başlanmış yatırım safhasına getirilmiştir. Bununla birlikte Beylikova İlçesinde faaliyette bulunan 1 adet banka ile 177 adet ticari birim bulunmaktadır. Ayrıca Cuma günleri kurulan İlçemiz pazarına, Beylikova İlçesi dışından, çevre ilçelerden ve köylerden vatandaşlarımız gelerek ihtiyaçlarını gidermektedir. Eskişehir İlçelerinin en büyük pazarlarından biri de Beylikova’da kurulmaktadır. Bu pazarda sebze, meyve, kuru gıda, giyim, beyaz eşya, hırdavat vb. ürünler satılmaktadır.

Beylikova Depolama tesisi, ana gövde 4 adet sedde ve 850.000. m2 blanket kaplama sahasında oluşmaktadır. Ana gövde (Toprak+Kaya) seddeler ise homojen toprak dolgu tipindedir. Ana gövdenin temelden yüksekliği 37,14 m’dir.

Göl hacmi 78.168.000. m3’dür. Sulama sahası 117610 dönümdür. Sulama sahası Beylikova İlçesi ile 20 adet köyün arazilerini kapsamaktadır.

Bu proje bitirildiğinde ilçemiz tarım ve hayvancılığında büyük gelişmeler olacaktır.

 • İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:

Beylikova, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu için, yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Ağustos ayı sıcaklığı ortalaması 35 santigrat derecedir. En soğuk ay–20 santigrat derece ile Ocak ayıdır. Yıllık yağış miktarı ortalama 265-300 mm.dir. ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sis görülmektedir.

 • ULAŞIM OLANAKLARI VE ALT YAPI :

Beylikova İlçesinden Eskişehir’e ulaşım özel şirketlere ait olan otobüslerle sağlanmaktadır. Otobüsler her saat başı karşılıklı sefer yapmaktadır. Ayrıca yerleşmenin demiryolu ağı üzerinde olması nedeniyle, İstanbul, Ankara , İzmir ve Eskişehir’e olan bağlantılar tren ile sağlanabilmektedir. İlçemiz bu konuda şanslı ilçeler arasındadır. Her türlü ulaşım ve yük taşımacılığı Beylikova tren İstasyonundan yapılabilmektedir. Ayrıca Beylikova Karayolu da Ankara Asfaltına 22 km uzaklıktadır. Buradan Ankara-İzmir-Eskişehir’e ulaşım sağlanabilmektedir.

İlçemizde içme suyu şebekesi mevcut olup, kanalizasyon sistemi ise bulunmamakta olup, fosseptik çukurları kullanılmaktadır. Çöpler Belediyece toplanarak ilçenin kuzeydoğusunda ki alanda yakılmaktadır

MADENLERİMİZ :

İlçemiz mücavir sahası içersinde ve Akköprü Köyünde bulunan manyezit işletmeleri bulunmaktadır. Ayrıca Kızılcaören Köyünde dünyaca ekonomik öneme sahip, uranyuma eşdeğerde altından değerli toryum madeni üzerinde çalışmalar MTA tarafından devam etmektedir.

İlçemiz mücavir saha içersinde 2 adet maden ve taşa dayalı işletme bulunmaktadır.

 • I 2010 YILI BÜTÇESİ

GELİR

 

VERGİ GELİRLERİ 255.258,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 920.822,00
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 504.560,00
DİĞER GELİRLER 876.096,00
SERMAYE GELİRLERİ 43.264,00
TOPLAM 2.600.000,00

 

GİDER

 

PERSONEL GİDERİ 666.000,00
SOSYAL GÜV.PRİMLERİ 90.000,00
MAL VE HİZ.ALIMLARI 448.000,00
CARİ TRANSFER 64.000,00
SERMAYE GİDERLERİ 1.046.000,00
YEDEK ÖDENEK 286.000,00
TOPLAM 2.600.000,00

 

 

 

 • II-PERSONEL DURUMU:

 

 

657 s. ve 4857 s. Kanuna Tabi Dolu Kadro Boş Kadro Toplam
MEMUR 13 25 38
İŞÇİ 14 5 19
GEÇİCİ İŞÇİ 4 4
SÖZLEŞMELİ 2 2
TOPLAM 33 28 63

 

 

 • III- İMAR PLANI :
 1. a) İmar Planı Alanı 345 Ha.
 2. b) 1998 yılı tasdikli uygulama İmar planı 278 Ha.

1995 Yılı İlave İmar Planı 36 Ha.

1999 Yılı İlave İmar Planı 31 Ha. olmak üzere toplam 345 Ha. alanı kapsamaktadır.

Mevcut imar planımız yetersiz olduğundan, yenileme çalışmalarına başlanılmış olup, halihazır haritalar tamamlanılmış olup, yeni imar planımız en kısa zamanda yürürlüğe girecektir.

 1. c) Belediyemizce toplu konut çalışması yapılmamıştır.
 2. d) Verilen inşaat ruhsatı sayısı:1, yapı kullanma izni sayısı:1’dir.
 • IV-İÇME SUYU :

Beylikova ‘da su şebekesi mevcut su abonesi olarak 1700 adet kayıtlı abone bulunmaktadır..

 1. a) İlçemizdeki içme ve kullanma suyu Bük mevkiindeki 2 adet derin su kuyusundan karşılanmaktadır. Bu kuyulardan birisi 22 lt/sn diğeri ise 18 lt/sn kapasite ile çalışmaktadır.

Yaz aylarında her iki kuyuda çalışmasına rağmen yetersiz kaldığından, soğuk hava deposunda yanında bulunan su kuyusundan takviye yapılmaktadır. Ayrıca Kırmızı Toprak Mevkiinde DSİ tarafından açılan içme suyu kuyusu kiralanarak; pompa binası yapımı, etrafında çevre düzenlemesi işleri tamamlanmıştır İl Özel İdaresi ile işbirliği yapılarak Ø1100 metre 250/225 Atm boru döşenmesi sağlanarak eski depoya bağlantısı yapılmış ve İlçemiz içme suyu isale hattına bağlanarak ilçemiz yeni içme suyuna kavuşturulmuştur.

 1. b) İlçemiz içme ve kullanma suyunun toplam şebeke uzunluğu 46 km, 85 metredir.

İki adet derin kuyudan beslenen 1 adet 700 m3 kapasiteli gömme depo ve ara sıra kullanılan 300 m3 kapasiteli 1 adet ayaklı depo mevcuttur.

 • V. KANALİZASYON

Belediyemize ait kanalizasyon ve arıtma tesisi bulunmamaktadır. Pis sular fosseptik çukurlarına toplanmaktadır. İlçemizde üretim yapan ve atık su veren deri ve süt fabrikalarında arıtma tesisleri mevcuttur

 • VI-ARAÇ MAKİNE VE TECHİZAT DURUMU

 

CİNSİ /MARKASI ADEDİ
LANDROVER JEEP 1
MAKAM ARACI 1
FATİH KAMYON 1 1
ISUZU OTOBÜS 1
MİNİBÜS 1
FATİH KAMYON 1
OTOBÜS 1
İTFAİYE 1
OTOBÜS 1
İTFAİYE 1
GREYDER 1
FATİH ÇÖP KAMYONU 1
VİDANJÖR 1
ÇÖP KAMYONLARI 1
İTFAİYE ARACI 1
MİNİBÜS 1
LEVENT PİKAP 1
TRAKTÖR KEPÇE 1
ÇÖP KAMYONU 1
CENAZE ARACI 1
MORGLU CENAZE YIKAMA ARACI 1
TRAKTÖR FİAT 1
TRAKTÖR STAYİR 1
DODGE PİKAP 1
DODGE 1
BİNEK 1
YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 1
ÇEKİLİ YOL SÜPÜRME MAKİNESİ 1
CENAZE NAKİL ARACI 1
TOPLAM 29
BİNA DURUMU 1. -Belediye Hizmet Binası ve buna bağlı tesisler (işyeri, kafeterya,düğün salonu), 2. -Belediye işhanı ( işyerlerinin bulunduğu 3 katlı bina), 3. -Belediye konut ve işyerleri (T.C. Ziraat Bankası ve 18 dairelik konut),
4. -Belediye misafirhanesi ve işyerleri, 5. -Eski soğuk hava deposu ve su deposu tesisleri, 6. Belediye mezbahanesi ve yanında bulunan depo, 7. -Belediye otobüs terminali ve işyerleri,
8. -Çok Maksatlı Salon, 9. -Belediye kantarı ve yeni pazaryeri, 10-Belediye yüzme havuzları (proje halinde) 11-Halı Saha (2009 Yılında Faaliyete Geçti)
12-Ata Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan 2 adet depo.

 

Özkan ALP

Belediye Başkanı

 

 

KAMU HİZMET STANDARDI

 

BEYLİKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO VATANDAŞASUNULANHİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER   HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇSÜRE)
1 Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,

3- Isı Yalıtım Vizesi|

4- Kanal Vizesi

5. Demir Vizesi

6- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

7- Cins Değişikliği Yazısı

8- 13*18 Ebadında On ve Arka Cephelerden 2’serAdet Fotoğraf,

9- Cevre Düzeni Vizesi/Ağaç Ücreti

10- Asansör Ruhsatı,(Projede asansör varsa)

11- İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

12 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

14- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,

17 -Sığınak Raporu

18- İş bitirme Tutanağı

19- Harç ve Ücretler

21- Bşb. Bld. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

22- İskân Dilekçesi

1 GÜN

 

2  

 

 

Yapı Ruhsatı Verilmesi İşlemleri

Tapu Senedi

1-Vekaletname Ve Muaffakatname (Gerektiğinde)

2-Mimar Proje

3-Statik Proje

4-Elektrik,Mekanik Ve Tesisat Projeleri

5-Çevre Ve Peyzaj Projesi

6-Yol Ve Alt Yapı Katılım Payı Ödendi Belgeleri

7- Teknik Kontrol İçin İstenecek Belgeler(Gerektiğinde)

 

1 GÜN
3 Çap 1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

1 GÜN
4 İmar Değişikliği İşlemleri

 

İmar Planı Değişikliği Başvuruları İstenilen Evrak ve Dökümanlar
1-Başvuru Dilekçesi

2- Onaylı Tapu Örneği.

3-Kadastro Paftası Örneği.

4-İmar Planı Değişikliği Harcı

5-Oda Onaylı Öneri Paftas.(5 adet)

6-Oda Onaylı Öneri Raporu (5 adet)

7-CD (TercihenNet Cad Formatı)

 

1 hafta
5 Küşat Ruhsat İşleri 1- Kimlik Fotokopisi,

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

2 SAAT
6 Cenaze, Defin 1- Doktor Raporu,

2- Nüfus Kâğıdı,

3- Ölüm Belgesi.

15 DAKİKA
7 Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 1.Askerin Nüfus sureti ve ikametgâhı

2.Askerin annesinin nüfus sureti ve ikametgâhı

3.Askerin Babasının nüfus sureti ve tam teşekkülü bir Devlet Hastanesinden çalışamaz diye Heyet raporunun olması gerek

4.Evdeki Bekar çocukların nüfus suretleri

5.Anne, Baba veya çocuklardan çalışan var ise maaş belgeleri

6.Evde SSK, Bağkur veya Emekli Sandığından maaş alınıyorsa maaş cüzdan fotokopileri

7.Okuyan çocuk var ise okuldan öğrenci belgeleri

8.Ev kira ise kira kontratı (yeni tarihli), kendilerine ait ise Tapu fotokopisi

9.Anne, Baba boşanmış ise boşanma ilanı fotokopisi

10.Dilekçe yazılacak

11. Askerin, Babasının, Annesinin, S.S.K. ve Bağkur’ lu olup olmadığına dair yazı alınacak (İnternetten alınılabilir)

12.Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği .

7 GÜN
8 Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1 GÜN
9 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1-Dilekçe.

2-Ruhsat Başvuru Beyan Formu

3-Yangın Söndürme Cihazı Kartı ve Fatura Fotokopisi.

4-İskan Raporu (Yapı Kullanım İzin Belgesi)

5-İlk Yardım Malzemesi Faturası.

6-Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği.

7-İkamet İlmuhaberi.

8-Tapu Fotokopisi veya Kira Kontratı (Noter veya Muhtar Onaylı)

9-2(İki) Adet Fotoğraf

10-Tesis İçi Yerleşim Planı (Alet ve Cihazların Konumu Gösteri Ölçekli)

11-Sanatla İlgili Ustalık Belgesi (Satış Elemanlığı Belgesi)

12-Esnaf Sicil Kaydı.

13-Bağlı Olduğu Meslek Odası Kaydı.

14-Vergi Levhası

15-Bağ-Kur, Sigorta. Emeklilik Sicil Kartı.

16-Muvafakat (Tesis Bina altında ise kat maliklerinden)

17-İş Akım Şeması (Üretim Yerleri İçin)

18-Şirket Ana Sözleşmesinin Fotokopisi(Şirketlerden 6,7,9 ve 15 istenmez)

19-Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketse)

20-İmza Sirküleri ve Temsil Belgesi.

21-Çalışanların Sağlık Karnesi (Tbc ve Portör Muayenesi)

22-İmar Görüşü

23-İtfaiye Görüşü.

 

 

1 GÜN
10 Mesul Müdürlük Mesul Müdür Belgesi İstenen Evraklar

Noter Tasdikli mesul müdür olduğuna dair belge
Sabıka Kaydı(mesul müdürün )
İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
(Mesul Müdür Belgesi Başvuru Formu)
2 Resim
Kimlik

 

2 SAAT
11 Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları  Sıhhi Müessese ve Umuma Açık İşyeri İçin İstenen Evraklar

1-Ruhsat Başvuru Beyan Formu
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopi
3-Esnaf Sicil veya Ticaret Sicil Fotokopi(Son 6 aylık)
4-Tapu-Kira Kontr.( aslı veya noter onaylı)
5-Hisseli Tapularda Muafakatname (Noterden veya 2 şahit)
6-İtfaiye Raporu
7-Mesafe Krokisi (İmar İşlerinden) (Umuma Açık İşyerleri )
8-Sabıka Kaydı (Umuma Açık İşyerleri )
9-Vergi levhası
10-3 Adet Resim

2 SAAT
12 Ticari Tahsis Belgesi İşlemleri  

1-Araç Ruhsat Fotokopisi

2-İkametgah İlmuhaberi

3-Aracı kullananın ehliyet belgesi fotokopisi.

4-Aracı kullananın sabıka kaydı.

5-Oda kaydı.

6-İlköğretim Okullarında Rehber Öğretmen, Diploma Fotokopisi, Sabıka Kaydı.

7-Nüfus Cüzdanı

8-Vergi Dairesi.

SSK-BAĞ-KUR-Emekli Sandığı sigortalısı olup olmadığına dair belge.

9-Banka Hesabı olup olmadığına dair belge.

10-Dilekçe.

11-Ticari Taşıt Kullanım Belgesi.

1 Hafta
13 İhale işlemleri 4734  Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı D.İ.K.nun Hükümleri Uygulanır.
14 Emlak Beyanı Verilmesi. 1-Dilekçe.

2-Tapu Fotokopisi.

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

5-Beyan Formu.

15 DAKİKA
15 Su Aboneliği İşlemleri 1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

2-Fatura.

3-Dilekçe.

15 DAKİKA
16 Ölçü ve ayar işleri 1-Ölçü Tartı Aletleri Beyannamesi. 1 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:Belediye Başkanlığı İkinci Müracaat Yeri:Belediye Başkanlığı

 

 

Mehmet CİNGÖZ                                      Özkan ALP

Yazı İşleri Müdürü                                      Belediye Başkanı

 

 

Adres :Beylikova Belediyesi / Beylikova-Eskişehir

Tel :0 222 531 3030

Faks :0 222 5313829

E-Posta :bilgi@beylikova.bel.tr

 

 

BEYLİKOVA İLÇEMİZİ ANKARA-ESKİŞEHİR BAĞLAYAN BALÇIKHİSAR YOL AYRIMI KAPALIDIR !

 

BEYLİKOVA İLÇEMİZİ ANKARA -ESKİŞEHİR KARA YOLUNA BAĞLAYAN BALÇIKHİSAR YOL AYRIMI YOĞUN KAR SEBEBİ YÜZÜNDEN KAPALI VE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR. YOL AÇMA ÇALIŞMALARI BİTENE KADAR BEYLİKOVA ALPU BOZAN YOL GÜZARGAHI AÇIK VE ALPU-BOZAN-ESKİŞEHİR YOL GÜZARGAHI KULLANMALIDIR.SEYAHAT YAPAN VE ARAÇ SÜRÜCÜLERİMİZE UYARILIR!

 

 

Yukarı Çık

istanbul escort

escort istanbul

porno izle

mersin escort bayan ümraniye escort bayan